Česky English Deutsch Polski
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > MŽP ČR o životním prostředí v r. 2016

MŽP ČR o životním prostředí v r. 2016Ministerstvo životního prostředí ČR každoročně v prosinci vydává zprávu o stavu našeho životního prostředí za předchozí rok. Zpráva za rok 2016 ve zkratce říká, že stav životního prostředí v ČR se meziročně výrazně nezměnil, a to i přes zvyšující se zátěž způsobenou rostoucí ekonomikou a zlepšující se životní úrovní obyvatel.

 

Zpráva o životním prostředí České republiky pokrývá všechny složky životního prostředí: ovzduší, vodní hospodářství, příroda a krajina, lesy, půdní hospodářství, průmysl a energetika, doprava, materiálová spotřeba a odpadové hospodářství.

 

Za rok 2016 se stav životního prostředí v ČR ve srovnání s rokem 2015 výrazně nezměnil. I přes zvyšující se zátěž způsobenou rostoucí ekonomikou a zlepšující se životní úrovní obyvatel, kvalita ovzduší stagnovala (stejně jako v r. 2015), zvětšily se lesní a zatravněné plochy pro udržení vody v krajině, více se využívala environmentálně příznivější železnice, do řek se dostalo méně fosforu, vyprodukovalo se méně odpadů. Pokračuje však změna klimatu (průměrná roční teplota 8,7 °C byla o 1,2 °C vyšší než normál za období 1961–1990). Na příznivý vývoj má vliv mj. také naplňování mezinárodních a národních legislativních i strategických cílů.

 

Pokud jde o kvalitu ovzduší, v r. 2016 došlo opakovaně k překročení imisního limitu pro částice PM10 a PM2,5, karcinogenního benzo(a)pyrenu a přízemního ozonu, a to především v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V Praze a Brně byl překročen roční imisní limit pro NO2 na 4 dopravně zatížených lokalitách. Nebyly překročeny imisní limity pro SO2, NO, benzen, nikl, kadmium a olovo na žádné ze sledovaných lokalit. Meziročně došlo k poklesu emisí SO2 a NOx (zejm. díky postupnému zpřísnění emisních limitů u velkých průmyslových zdrojů), stagnovaly emise VOC, TZL a CO, navýšily se emise CO a NH3. U těžkých kovů nejvíce klesají emise niklu a olova ze silniční dopravy, veřejné energetiky a výroby tepla.

 

Jak dál v r. 2018? V roce 2018 MŽP ČR zintenzivní péči zejména o kvalitu našeho ovzduší, vody a krajiny. V oblasti ovzduší by jeho kvalitě stále více měly napomáhat mj. kotlíkové dotace, protože topení domácností (lokální topeniště) jsou klíčovým emitentem nečistot do ovzduší, která se v r. 2015 na emisích částic PM10 podílely 36,4% a karcinogenního Benzo(a)pyrenu dokonce 97,3% (údaje za r. 2016 budou k dispozici ve Zprávě za r. 2017).

 

Kompletní Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2016 najdete zde.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů