Česky English Deutsch Polski
Breadcrumb navigation

Wstęp > O nas > Aktualności > Czy wiesz, kto najbardziej zanieczyszcza powietrze w Twojej okolicy?

Czy wiesz, kto najbardziej zanieczyszcza powietrze w Twojej okolicy?Możesz stwierdzić to na podstawie najnowszych dostępnych danych tutaj (odsyłacz do http://www.znecistovatele.cz/), włącznie z mapą interaktywną zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska w Republice Czeskiej (powietrze, woda, gleba). Wystarczy, że wpiszesz swój adres, by zapoznać się z przejrzystymi danymi.

Znajdziesz tam także ranking 10 największych podmiotów zanieczyszczających dany region według rodzaju i ilości substancji zanieczyszczającej (tzw. ranking ZRZ – Zintegrowanego Rejestru Zanieczyszczeń www.irz.cz).

Organizacja non-profit Arnika (www.arnika.org) gromadzi te dane w ramach projektu „Zanieczyszczający pod lupą“ wspieranego z grantu Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej. Arnika to znana organizacja non-profit, która długoterminowo stara się informować opinię publiczną o zanieczyszczeniu środowiska (nie tylko w Republice Czeskiej) oraz o skutkach oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie ludzi. Głównym celem Arniki w danym zakresie jest to, by za pomocą presji, ustawodawstwa i opinii publicznej podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ilości szkodliwych substancji w środowisku. W przyszłości głównym zadaniem Arniki będzie zapobieganie działaniom lobbystów podmiotów zanieczyszczających, którzy starają się o ograniczenie lub całkowite zniesienie rejestr, a także informowanie społeczeństwa i rządu o konieczności poszerzenia ZRZ o inne szkodliwe substancje oraz zaostrzenie ich limitów.