Česky English Deutsch Polski
Breadcrumb navigation

Wstęp > O nas > Aktualności > Jest już znana zawartość metali ciężkich w kurzu w pomieszczeniach 52 budynków w Pradze!

Jest już znana zawartość metali ciężkich w kurzu w pomieszczeniach 52 budynków w Pradze!Jak poinformowaliśmy w czerwcu w „Aktualnościach“, organizacja non-profit Arnika zbierała w tym roku w czerwcu kurz z pomieszczeń, znajdujących się w budynkach w Pradze (26 gospodarstw domowych i 26 budynków publicznych, w tym biura, laboratoria dentystyczne, pracownie malarskie, itp.) w celu zbadania zawartości metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć, arsen, chrom). Metale ciężkie należą do substancji stwarzających ryzyko i powodujących poważne problemy zdrowotne, w tym nowotwory, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, rozrodczego i hormonalnego, trawiennego i wydalniczego. Wyniki zostały już opublikowane.

Zmierzone stężenia metali ciężkich zostały porównane z najbardziej surowymi limitami Ministerstwa Zdrowia dla zawartości metali ciężkich w piaskownicach dla dzieci, ponieważ w Republice Czeskiej, jak również w UE nie istnieje ustawodawstwo ograniczające obecność substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach, a na przykład dzieci zachowują się w domu w taki sam sposób, jak w piaskownicy (pozycja przy ziemi, wkładanie rąk do ust).

Poniżej przedstawiamy wybrane wyniki:

  • stężenie ołowiu w kurzu w urzędach i biurach jest nawet 10-krotnie wyższe niż w domach i mieszkaniach
  • źródłem zanieczyszczeń jest w szczególności wewnętrzne wyposażenie pomieszczeń, ewentualnie także materiały budowlane i farby zawierające ołów lub kadm. Potwierdzono również, że wzmożony ruch osób jest przyczyną zwiększonej objętości kurzu.
  • Nie udowodniono wpływu zewnętrznych źródeł zanieczyszczeń (np. transport, przemysł, dyspersja) na zanieczyszczenie kurzu w pomieszczeniach.

Stężenia wyższe niż limity podane w zarządzeniu Ministerstwa Zdrowia w domach i mieszkaniach w przypadku ołowiu zostały odnotowane w 15%, a w przypadku rtęci w 35 % przypadków. W przypadku budynków publicznych odnotowano stężenia wyższe, jeżeli chodzi o ołów 42% przypadków, rtęć w 46%, natomiast kadm w 54% przypadków. W kilku przypadkach ołów i kadm zostały przekroczone ponad dziesięciokrotnie. Najwyższe wartości kadmu odnotowano w pracowniach malarskich (z powodu zastosowania pigmentów o wysokiej zawartości kadmu).

Wyższe stężenie ołowiu pochodzi najprawdopodobniej z wyposażenia wewnętrznego – meble i urządzenia zawierające większą ilość ołowiu (np. farby i powłoki ołowiowe, wyroby z PVC utwardzane ołowiem), ale także z materiałów budowlanych, farb i powłok ołowiowych, itp. Na ilość kurzu wpływają także czynności wykonywane w pomieszczeniach (wzmożony ruch osób, więcej kurzu, więcej metali ciężkich).

Metali ciężkich w pomieszczeniu można uniknąć:

  • regularnie wycierając kurz i podłogi ciepłą wodą
  • poprzez zakaz palenia w pomieszczeniach zamkniętych (dym tytoniowy zawiera np. ołów, kadm i wiele innych szkodliwych dla zdrowia substancji)
  • ograniczając gotowanie na gazie i ogrzewając paliwami stałymi
  • usuwając stare farby i tynk zawierające ołów
  • przestrzegając przechowywanie odzieży roboczej osobno od domowej
  • sprawdzając skład zabawek i elementów wyposażenia wnętrz (nie powinny zawierać np. PVC)
  • nie kupując taniej biżuterii metalowej (często wykonanej ze stopów zawierających metale ciężkie).

Pełny raport jest dostępny na stronie http://arnika.org/v-prazskych-budovach-jsou-tezke-kovy-na-vine-je-prevazne-vnitrni-vybaveni.