Česky English Deutsch Polski
Breadcrumb navigation

Wstęp > O nas > Aktualności > Ministerstwo Środowiska o środowisku naturalnym w 2016 r.

Ministerstwo Środowiska o środowisku naturalnym w 2016 r.Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej wydaje co roku w grudniu raport na temat stanu naszego środowiska naturalnego za rok ubiegły. Raport za rok 2016 w skrócie mówi o tym, że stan środowiska naturalnego w Republice Czeskiej nie zmienił się znacząco w ciągu minionego roku, pomimo rosnących obciążeń spowodowanych przez rozwijającą się gospodarkę i poprawiający się poziom życia ludności.

 

Raport Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej obejmuje wszystkie elementy środowiska: powietrze, gospodarkę wodną, przyrodę i krajobraz, lasy, gospodarkę glebową, przemysł i energetykę, transport, zużycie materiałów i gospodarkę odpadami.

 

Stan środowiska naturalnego w Republice Czeskiej w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. nie zmienił się znacząco. Pomimo rosnących obciążeń spowodowanych rosnącą gospodarką i polepszającym się poziomem życia ludności, jakość powietrza pozostała na tym samym poziomie (podobnie jak w roku 2015), zwiększyły się obszary leśne i trawiaste przeznaczone do utrzymania wody, częściej wykorzystywano bardziej przyjazną dla środowiska kolej, mniej fosforu przedostało się do rzek oraz wyprodukowano mniej odpadów. W dalszym ciągu jednak trwają zmiany klimatyczne (średnia temperatura roczna 8,7°C była o 1,2°C wyższa niż średnia temperatura w latach 1961–1990). Na korzystny rozwój ma również wpływ, między innymi, realizacja międzynarodowych i krajowych celów ustawodawczych i strategicznych.

Jeżeli chodzi o jakość powietrza, w 2016 roku wielokrotnie została przekroczona wartość graniczna dla cząstek PM10 i PM2,5, rakotwórczego benzopirenu i ozonu w warstwie przyziemnej, przede wszystkim w kraju morawskośląskim i usteckim. W Pradze i Brnie zostały przekroczone roczne wartości imisji NO2 w 4 lokalizacjach obciążonych transportem. Wartości imisji SO2, NO, benzenu, niklu, kadmu i ołowiu nie zostały przekroczone w żadnej z monitorowanych lokalizacji. Z roku na rok nastąpiło obniżenie emisji SO2 i NOx (przede wszystkim ze względu na stopniowe zaostrzanie limitów emisji dla dużych źródeł przemysłowych), na tym samym poziomie pozostały emisje VOC, pyłów i CO, wzrosły natomiast emisje CO2 i NH3. W przypadku metali ciężkich najbardziej spadają emisje niklu i ołowiu z transportu drogowego, energetyki publicznej i produkcji ciepła.

 

Co dalej stanie się w roku 2018? W 2018 roku Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej zintensyfikuje dbałość w szczególności o jakość naszego powietrza, wody i krajobrazu. W zakresie powietrza, jego jakość powinny w coraz większym stopniu poprawiać m.in. dotacje na kotły, ponieważ ogrzewanie gospodarstw domowych (szczególnie lokalnie) jest kluczowym wytwórcą zanieczyszczeń powietrza, które w 2015 roku w przypadku cząstek emisji PM10 stanowiły 36,4% ogólnych emisji, a rakotwórczego benzopirenu nawet 97,3% (dane za rok 2016 będą dostępne w Raporcie za rok 2017).

 

Pełny raport na temat środowiska naturalnego Republiki Czeskiej w 2016 r. można znaleźć tutaj.