Česky English Deutsch Polski
Breadcrumb navigation

Wstęp > O nas > Aktualności > Organizacja non-profit Arnika zakończyła w czerwcu pobieranie próbek kurzu w pomieszczenia

Organizacja non-profit Arnika zakończyła w czerwcu pobieranie próbek kurzu w pomieszczeniaPróbki kurzu pobranego z pomieszczeń 45 budynków z wszystkich dzielnic w Pradze są analizowane we współpracy z Uniwersytetem Chemiczno-Technologicznym w Pradze (VŠCHT). To wyjątkowe badanie, w którym wzięło udział 26 gospodarstw domowych oraz budynków użyteczności publicznej (włącznie z Senatem Republiki Czeskiej i Magistratem Miasta Stołecznego Pragi), biura, drukarnie, czy laboratorium dentystyczne odbywa się w ramach projektu „Rtęć, arsen, ołów i kadm – metale niebezpieczne w środowisku Pragi“, a które jest finansowane przez Miasto Stołeczne Pragę.

Na podstawie uzyskanych wyników powstanie opracowanie mające na celu wyjaśnienie, czy kurz z pomieszczeń budynków jest odzwierciedleniem jakości środowiska zewnętrznego w danej lokalizacji, czy widoczne są różnice między poszczególnymi dzielnicami lub lokalizacjami w pobliżu potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, a przede wszystkim czy i jaką rolę odgrywa wyposażenie wewnętrzne budynków. Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat szkodliwości metali ciężkich dla ludzkiego zdrowia oraz konieczności unikania takich substancji. Wyniki badań kurzu w pomieszczeniach zostaną porównane z mapą jakości powietrza regularnie sporządzaną przez Czeski Instytut Hydrometeorologiczny. W ten sposób będzie możliwe stwierdzenie, w jakim stopniu zanieczyszczenia zewnętrzne pokrywają się z zanieczyszczeniami badanych pomieszczeń.

Wyniki badania zostaną opublikowane jesienią 2017 roku. Arnika przekaże je do wiadomości publicznej oraz specjalistom i administracji państwowej. Wszyscy uczestniczący zostaną przed Świętami Bożego Narodzenia zaproszeni do obrad przy okrągłym stole, by poprowadzić dyskusję na temat wyników przeprowadzonego badania oraz ewentualnie by zaproponować stosowane kroki. które powinny zostać podjęte przez obywateli lub organy państwowe w celu unikania metali ciężkich w środowisku domowym lub w miejscu pracy. Wyniki pomiarów będą anonimowe, w taki sposób, by nie doszło do naruszenia dobrego imienia zakładów lub placówek. To, w jaki sposób pobierano próbki kurzu, można obejrzeć w reportażu tutaj.