Česky English Deutsch Polski
Breadcrumb navigation

Wstęp > Patenty i gwarancje

Patenty i gwarancje

Nasze oczyszczacze posiadają następujące PATENTY:

Nasze oczyszczacze posiadają następujące CERTYFIKATY:

Na nasze oczyszczacze udzielamy następujących GWARANCJI:

 • STANDARDOWA gwarancja ustawowa:
  • Ustawowa dwuletnia gwarancja: odpowiedzialność ustawowa za wady sprzedanych towarów konsumpcyjnych zgodnie z post. § 2165 ust. 1 nowego Kodeksu Cywilnego, gdy kupujący jest uprawniony dochodzić prawa z tytułu wady, która wystąpi u oczyszczaczy powietrza SENSE w okresie 24 miesięcy od ich odbioru. Wadliwe części zostaną wymienione, lub ewentualnie zostanie wymieniony cały oczyszczacz. Wszystko odbywa się oczywiście bezpłatnie. Ten okres gwarancji dotyczy konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy oczyszczacz SENSE zakupili w ramach prowadzenia swojej działalności (zakup na rachunek firmy), otrzymują 18-miesięczną gwarancję.
  • Gwarancja nie obejmuje zwyczajowego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem. Krótszej żywotności produktu w takim przypadku nie można uważać za wadę, nie można jej zatem reklamować.
 • Gwarancje PONADSTANDARDOWE: udzielamy ich, ponieważ jesteśmy pewni naszych oczyszczaczy. Chodzi bowiem o produkcję wysokiej jakości.
  • Gwarancja przedłużona o 3 lata (36 miesięcy) wykraczająca ponad ramy dwuletniej gwarancji ustawowej obejmuje wady, które wystąpiły w przypadku oczyszczacza powietrza SENSE. Okres przedłużonej gwarancji dotyczy konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy oczyszczacz SENSE zakupili w ramach prowadzenia swojej działalności (zakup na rachunek firmy), otrzymują przedłużoną 18-miesięczną gwarancję.
  • 10-letnia gwarancja bezusterkowego działania silnika oczyszczacza SENSE w przypadku, gdy oczyszczacz był użytkowany zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego oczyszczacza SENSE. Ten okres gwarancji dotyczy konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy oczyszczacz SENSE zakupili w ramach prowadzenia swojej działalności (zakup na rachunek firmy), otrzymują gwarancję trwającą 3 (trzy) lata.
  • 10-letnia gwarancja dostępności części zamiennych na oczyszczacze SENSE. Jest ważna w przypadku konieczności naprawy urządzenia. Gwarancja ta dotyczy zarówno konsumentów, jak również przedsiębiorców, którzy oczyszczacz SENSE zakupili w ramach prowadzenia swojej działalność (zakup na rachunek firmy).