Česky English Deutsch Polski
Breadcrumb navigation

Wstęp > Usługi > Serwis gwarancyjny i Reklamacje towarów

Serwis gwarancyjny i Reklamacje towarów

W przypadku serwisu gwarancyjnego prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego zakupiono oczyszczacz powietrza SENSE. Aktualną listę naszych sprzedawców można znaleźć tutaj.

Każdy oczyszczacz SENSE został wyposażony w czeską instrukcję użytkowania. Podczas przekazania towaru otrzymałeś także potwierdzoną kartę gwarancyjną i dokument sprzedaży / dokument zapłaty. O oba dokumenty zapyta Sprzedawca w przypadku serwisu gwarancyjnego / reklamacji towaru. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy, by zapewnić bezproblemowe przyjęcie i wykonanie serwisu gwarancyjnego / reklamacji. Jeżeli posiadasz kartę gwarancyjną do urządzenia, została ona wystawiona w dniu sprzedaży towaru. Jeżeli nie posiadasz karty gwarancyjnej, dokumentem gwarancyjnym jest faktura VAT (dokument sprzedaży / dokument zapłaty).

Długość ustawowych okresów gwarancyjnych i przedłużonych okresów gwarancyjnych możesz zobaczyć tutaj.

Gwarancja obejmuje wady urządzenia (tzw. prawo wynikające z wadliwego wykonania):

 • Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z wadliwego świadczenia regulują stosowne i powszechnie obowiązujące przepisy prawa (a zwłaszcza postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 nowego brzmienia Kodeksu Cywilnego).
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za to, że towar podczas odbioru nie posiada wad.
  • Towar ma właściwości uzgodnione przez obie strony. Jeżeli do uzgodnienia nie doszło, posiada on takie właściwości, które sprzedawca lub producent opisał, a Kupujący oczekiwał ich ze względu na charakter produktu lub wynikające z reklamy produktu.
  • Towar znajduje zastosowanie do celu wskazanego przez Sprzedawcę w zakresie jego użytkowania lub dla którego produkt tego rodzaju jest zwyczajowo używany.
  • Towar jest zgodny pod względem jakości lub wykonania z próbką umowną lub projektem, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone na podstawie próbki umownej lub projektu.
  • Zapewniona została odpowiednia ilość, rozmiar lub waga towaru.
  • Towar spełnia wymogi przepisów prawa.
 • Jeżeli wada wystąpi w okresie sześciu miesięcy od odbioru, przyjmuje się, że towar był wadliwy już podczas odbioru. Kupujący jest uprawniony dochodzić prawa z tytułu wady, która wystąpi w przypadku towarów konsumpcyjnych w okresie dwudziestu czterech miesięcy od odbioru.
 • Prawa wynikające z wadliwego świadczenia Kupujący zgłasza u Sprzedawcy pod adresem jego zakładu, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment zgłoszenia reklamacji jest uważany moment, w którym Sprzedawca otrzymał od Kupującego zareklamowany towar.
 • Prawo wynikające z wadliwego wykonania nie ma zastosowania w przypadku towaru sprzedanego w cenie promocyjnej z powodu wady, dla której cena promocyjna została uzgodniona, ponadto w przypadku towaru, którego zużycie zostało spowodowane przez jego użytkowanie oraz w przypadku towaru używanego (wada adekwatna do stopnia zużycia, towaru podczas odbioru przez Kupującego) lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
 • Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą zostać uregulowane w Regulaminie Reklamacji Sprzedawcy.
 • Gwarancja nie obejmuje zwyczajowego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem. Krótszej żywotności produktu w takim przypadku nie można uważać za wadę, nie można jej zatem reklamować.

Co robić, jeżeli w okresie gwarancyjnym stwierdzisz, że zakupiony oczyszczacz SENSE ma usterkę?

 • W przypadku, gdy wada nie została spowodowana przez nieodpowiednie użytkowanie, ewentualnie przechowywanie, ale wynika z wady produktu, masz prawo do reklamacji towaru w okresie gwarancyjnym.
 • Jeżeli posiadasz kartę gwarancyjną do urządzenia, została ona wystawiona w dniu sprzedaży towaru. Jeżeli nie posiadasz karty gwarancyjnej, dokumentem gwarancyjnym jest faktura VAT (dokument sprzedaży / dokument zapłaty).
 • Niezwłocznie skontaktuj się ze Sprzedawcą, u którego zakupiłeś nasz oczyszczacz. Będziesz musiał wypełnić Formularz reklamacyjny u swojego Sprzedawcy, w tym szczegółowo opisać wady urządzenia, jak również okazać dokument sprzedaży / dokument zapłaty.
 • Jeżeli urządzenie będzie wysyłane pocztą / za pośrednictwem usług przewozowych, niektórzy sprzedawcy mogą wymagać wysłania towaru w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim opakowaniu przewozowym, ponieważ sprzedawca i przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne przed odbiorem towaru. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni zgodnie z Ustawą nr 634/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej.
 • Serwis pogwarancyjny jest wykonywany u każdego sprzedawcy oczyszczaczy SENSE tutaj lub bezpośrednio u nas. W tym przypadku należy wypełnić formularz tutaj lub skontaktować się z nami pod adresem e-mail servis@sense.cz. Termin i sposób naprawy uzgodnimy z Tobą z wyprzedzeniem telefonicznie.