Česky English Deutsch Polski
Breadcrumb navigation

Wstęp > Usługi > Usługi informacyjne

Usługi informacyjne

W celu lepszego dostępu do informacji zamieściliśmy między innymi odsyłacze do praktycznych usług związanych z jakością powietrza, które są świadczone w Republice Czeskiej.

Usługa dot. stężenia pyłków

Usługa informacyjna o stężeniu pyłków (UISP) istnieje w większości krajów europejskich, w tym w Republice Czeskiej. Jest to usługa specjalistyczna. Monitoruje zawartość pyłków i innych obiektów biologicznych (zanieczyszczeń) w powietrzu. Sporządza prognozy na kolejne okresy (istnieje możliwość przesłania informacji e-mailem lub za pośrednictwem wiadomości SMS). Przetwarzane dane są przydatne dla lekarzy i pacjentów w celu poprawy jakości leczenia. W Republice Czeskiej jakość powietrza jest monitorowana przez 11 stacji. Uzyskaj informacje za pośrednictwem www.pylovasluzba.cz

Aktualny stan powietrza w Republice Czeskiej

  • Aktualny stan powietrza w Republice Czeskiej można znaleźć na stronie http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi (Czeski Instytut Hydrometeorologiczny), lub na stronie cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/aktualni-stav-ovzdusi (codzienne wartości stanu jakości powietrza w poszczególnych miejscowościach w Republice Czeskiej), ewentualnie na www.praha.cz/kvalita-ovzdusi-v-praze (jakość powietrza w Pradze).
  • arnika.cz/ovzdusi – czeska organizacja non-profit, badająca między innymi jakość powietrza w Republice Czeskiej oraz zawartość substancji toksycznych w powietrzu (ale także np. w towarach konsumpcyjnych) oraz wspierająca działania w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami substancjami szkodliwymi nie tylko w Republice Czeskiej. Wspiera także wzmożoną kontrolę dużych źródeł zanieczyszczeń, ustalenie dla nich odpowiednich zasad, wydaje publikacje edukacyjne zarówno dla urzędów, jak również dla obywateli Republiki Czeskiej.

Raport na temat środowiska naturalnego Republiki Czeskiej 2015

Raport Ministerstwa Środowiska wydany w grudniu 2016 podsumowuje stan środowiska naturalnego w Republice Czeskiej w 2015 roku.

Poza stanem powietrza obejmuje także gospodarkę wodną, glebową, leśną i odpadową Republiki Czeskiej oraz transport i przemysł. Raport można znaleźć tutaj.