Česky English Deutsch Polski
Drobečková navigace

Úvod > Centrum čistého vzduchu > Vliv čistého interiérového vzduchu na zdraví

Vliv čistého interiérového vzduchu na zdraví

Víte, co jíte. Víte, co pijete. Ale víte, co dýcháte?

V dnešní moderní společnosti toho hodně víme o kvalitě jídla, které jíme. Lze tedy obecně říci, že mnoho Čechů ví, co je zdravé stravování, biopotraviny, ekologické pěstování, nebo co bychom měli správně jíst, abychom zůstali dlouho zdraví.

Také se skloňuje kvalita pitné (i balené) vody, čištění odpadních vod, budoucí zvýšené využívání dešťové vody – opět lze říci, že na trhu je dostatek informací, které nelze ignorovat.

Mnohem horší je situace s informacemi o kvalitě interiérového vzduchu a s kvalitou samotnou. Nenechte se zmýlit, nejde o vnější (exteriérový) vzduch, ovzduší, o kterého kvalitu se mimo jiné dlouhodobě a lze říci, že úspěšně, stará například naše Ministerstvo životního prostředí. Máme na mysli interiérový vzduch, kterého kvalita je neméně důležitá, protože v interiérech trávíme v průměru až 90% svého času – doma, v práci, v obchodech, na návštěvách, volný čas, atd.

 

Není moc známé, že každou minutu dospělý člověk vdechne v klidovém stavu vdechne v průměru 12 až 16 krát, pokaždé min. 0,5 litru. Za 8 hodin to je neuvěřitelných okolo 3.000 litrů (3 kubíky) vzduchu, za 24 hodin zhruba 10.000 litrů vzduchu. Při námaze se spotřeba vzduchu násobí 2 a vícekrát.

Tak obrovské množství vzduchu dává příležitost vzdušním nečistotám tento vzduch znehodnocovat a škodit tak našemu zdraví. A že se jedná o skutečně závažný problém potvrzuje i fakt, že celosvětově patří právě kvalita vnitřního ovzduší mezi 5 největších zdravotních rizik plynoucích ze životního prostředí.

Kolem kvality interiérového vzduchu panuje několik mýtů včetně toho, že vdechovaný vzduch v místnosti je v největší míře znečišťován ze zevního prostředí. To není pravda. V praxi prokázanou pravdou je, že:

 • vzduch v místnosti je 2 až 5-krát více znečištěný než vnější vzduch
 • vnější vzduch, který se do místností dostává větráním, ventilací či průnikem stavebními škvírami, přináší do místnosti pouze jednu třetinu vzdušných nečistot
 • zbylé dvě třetiny nečistot pochází ze samotného interiéru – nábytku, podlah, příček a dalších stavebních materiálů, kosmetických a čistících výrobků, ale též z kouření, vaření, topení, z domácích mazlíčků, apod.

Mýty panují také kolem toho, kde je lepší žít: ve městě či na vesnici? Popravdě, stírá se rozdíl mezi městem a vesnicí: všichni jsme vystaveni působení škodlivého ozónu, města také zvýšenému působení smogu, vesnice zase zvýšenému množství rostlinných alergenů (pyly) a pesticidů (chemikálie k hubení rostlinných a živočišných škůdců - fungicidy, herbicidy, insekticidy, apod.). Všichni jsme vystaveni exhalacím z továren, tepláren a dalších průmyslových provozů. Tím však výčet nekončí... Proto je cílem společnosti SENSE nejen prodávat naše vysoce účinné čističky, které napomáhají zlepšit zdravíale také vzdělávat, zejména laickou veřejnost, koncové spotřebitele. Vzrůstající podíl lidí s alergiemi a astmatem blížící se 50% obyvatel (v ČR i v Evropě) nás v těchto snahách, bohužel, utvrzují!

    

Rozhodněte se vědět, co dýcháte! Rozhodnete se tím být zdravější!!! Závisí od toho kvalita a délka života Vás i členů Vaší domácnosti, Vašich nejbližších! Kvalitu interiérového vzduchu totiž můžeme ovlivnit my sami! (kvalita vnějšího ovzduší je během na dlouhou trať a s velkými a mocnými soupeři, např. elektrárny, továrny, doprava) Dýchejme tedy čistý vzduch alespoň v našich domovech v souladu se sloganem našich čističek "Čistý vzduch - kvalitnější život"!   

 

Víte, co to vlastně je „čistý interiérový vzduch“?

Čím více nečistot interiérový vzduch obsahuje, tím více škodí našemu zdraví a zdraví všech členů naší domácnosti, nevyjímaje domácí mazlíčky.

Čistotu (kvalitu) interiérového vzduchu ovlivňuje:

 • čistota (kvalita) vnějšího ovzduší, které navětráváme do interiéru či do něj prostupuje stavebními škvírami
 • omezování zdrojů vzdušných nečistot v interiéru – např. nenechat prach kumulovat do chomáčů, méně / vůbec nekouřit, nepřipálit jídlo, topit kvalitním palivem, kontrolovat vlhkost a teplotu interiéru kvůli výskytu plísní, pěstovat vhodné rostliny, které odstraňují ze vzduchu škodlivé těkavé organické látky, atd.
 • účinnost čištění interiérového vzduchu například čističkami vzduchu. Čím vyšší je účinnost čištění vzduchu, tím čistější vzduch dýcháte!
 • další faktory jako např. nový nábytek, malby, používání čistících a kosmetických prostředků, větrání, pohyb osob, cvičení, akutní nemoci a jiné.

To vše prakticky neustále mění čistotu (kvalitu) interiérového vzduchu. Doma tak vlastně nelze docílit absolutně čistého vzduchu (tj. bez vzdušných nečistot).

Lze jej však úspěšně čistit pomocí účinných čističek vzduchu, které odstraňují maximální množství vzdušných nečistot a díky tomu snížit projevy alergií, astma, dýchacích obtíží, zlepšit průběh kardiovaskulárních a dalších nemocí, bolestí hlavy, únavy apod., které mají příčinu ve znečištěném interiérovém vzduchu.

S naší čističkou vzduchu jste se prostě rozhodli být zdravější, aktivnější a spokojenější! Navíc ušetříte za léky, které mnohdy zatěžují Váš organismus. A také budete trávit víc času s blízkými namísto vysedávání v čekárnách lékařů. Zlepšíte svoji kondici, zvýšíte kvalitu svého života, prodloužíte jeho délku!

 

Naše čističky vzduchu účinně čistí interiérový vzduch od všech druhů vzdušných nečistot:

 • pevné nečistoty: např. prach, pyl, smog, popílek, saze, plísně, viry, bakterie, zvířecí alergeny (roztoče, jejich výkaly, lupy domácích mazlíčků a další), kouř (tabákový, mastný kuchyňský, z topení pevnými palivy). Účinnost našeho filtru HEPA filtru je vyšší než 99% u nečistot větších než 1 mikrometr (1 milimetr má 1000 mikrometrů). Z 1000 nečistot takový filtr nezachytí pouze méně než 10 nečistot.
 • plynné nečistoty: např. spaliny (např. oxidy uhlíku (CO i CO2), síry a dusíku), toxické pachy, zápachy (sirovodík, čpavek a další), výpary z čistících a kosmetických výrobků, lepeného a lakovaného nábytku, koberců, podlah, dřevotřísek, sádrokartonů a milionů dalších výrobků (např. karcinogenní a mutagenní VOC látky, tj. těkavé organické látky, jako formaldehyd, vinylchlorid, aceton, toluen, benzen, akrolein, naftalen, styren) a další plynné nečistoty. Účinnost našeho filtru z válečků aktivního uhlí je vysoce nad úrovní účinnosti filtrů z práškového či drceného aktivovaného uhlí (které používají ostatní výrobci), a to minimálně o 20% !!!

Čím vyšší účinnost čištění vzduchu, tím čistější vzduch dýcháte!

Víte, jaké jsou druhy vzdušních nečistot v místnosti?

Vzduch, který vdechujeme (atmosférický) je směsí:

 • vodní páry: cca 0,8% (až 3% u moří a oceánů)
 • plynů: dusík (N) 78%, kyslík (O2) 21%, Argon (Ar) 0,9%, oxid uhličitý (CO2) 0,04% a další (např. Neon, Krypton, Helium, Xenon, Radon, Methan (CH4), Ozón (O3), vodík (H), CO, NO, NO2, SO2, NH3, vč. jejich kombinací ). Některé z plynů se řadí mezi plynné vzdušní nečistoty, např. CO, CO2, NO, SO2, ozón, chemické látky.
 • pevných částic (tzv. pevných vzdušných nečistot): biologických (pyly, plísně, roztoče a jejich výkaly, lidské i zvířecí lupy a chlupy, bakterie, viry a další) a nebiologických (prach, kouř, písek, smog, popel, popílek, saze a další).

Vzdušní nečistoty dělíme do 2 základních skupin: pevné a plynné.

Pevné nečistoty dále dělíme na:

 • nebiologické nečistoty (Particulate Matters = PM): např. prach, kouř (cigaretový, mastný kuchyňský, z hoření dřeva/uhlí), smog, popel, popílek, saze. Jejich velikost je od 0,005 mikrometrů (smog, cigaretový kouř) do 1000 mikrometrů (= 1 mm, např. prach na nábytku)
 • biologické nečistoty: mikrobiálního, rostlinného nebo živočišného původu. Např. pyly, vlákna rostlin, roztoče a jejich výkaly, zvířecí alergeny (např. lupy, chlupy), plísně, spory plísní a bakterií, bakterie, viry. Velikost je od 0,005 mikrometrů (viry) do 100 mikrometrů (pyly).

Plynné nečistoty jsou ty nejmenší nečistoty do velikosti 0,1 mikrometrů. Konkrétně jde o:

 • pachy / zápachy - např. z odpadů, kanalizací, průmyslových procesů, zvířat (např. sirovodík v hnojivech a čistících prostředcích, amoniak, a další chemické látky)
 • spaliny - např. oxidy dusíku, uhlíku, síry ze spalování zemního plynu, uhlí, dřeva, ropy
 • těkavé organické sloučeniny (tzv. VOC) – jejich koncentrace je trvale až 10krát vyšší ve vzduchu v místnosti než ve vnějším ovzduší. Uvolňují se totiž ve formě výparů z tisíců výrobků při jejich používání a skladování (např.: barvy, lepidla, leštidla, prací prášky, čistidla, odmašťovače, bělidla, rozpouštědla, spreje (deodoranty, čistící, zdravotní), pesticidy), z lepeného nábytku, koberců, podlah a dalších zařízení a vybavení domácností a kanceláří (vč. kopírek, tiskáren), atd. Uvolňují se též při spalování uhlí / dřeva v domácnostech, rafinací ropy, těžbou uhlí, ze skládek odpadů, apod. Jde např. o methan (skleníkový plyn) a nemethanové uhlovodíky (v domácnostech nejčastěji např. formaldehyd, akrolein, benzen, chloridy, toluen, xylen)
 • a další plyny (např. dusík (N), ozón (O3), radioaktivní radon a další vzácné plyny (helium, neon, argon, krypton, xenon)).

Více než 99% hmotnosti (resp. 90% počtu) všech nečistot v interiérovém vzduchu není lidskému oku viditelných. Volným okem totiž vidíme částice velké maximálně 10 mikronů (např. polétavý prach viditelný v slunečním paprsku). Nečistoty menší než 10 mikronů vidíme pouze pod mikroskopem. Lidský vlas má průměr 40 až 100 mikronů, prach na nábytku a podlaze má 80 až 1000 mikrometrů (= 1 mm).

 

Jak naše čistička funguje si můžete prohlédnout zde.

Důvody, proč si vybrat právě naši čističku, najdete zde.

Víte, jak nám škodí znečištěný vzduch?

Znečištěný vzduch, stejně jako znečištěná voda či špatné stravovací návyky, škodí našemu zdraví, zvyšuje náchylnost k nemocem, zhoršuje naši kondici, snižuje se tak kvalita našeho života a zkracuje jeho délka.

 • Znečištěný vzduch představuje dlouhodobý problém všech zemí EU, vč. ČR. Některé odhady hovoří, že za rok zaviní znečištěný vzduch úmrtí až 300.000 občanů EU. Způsobuje však též alergie, astma, atopický ekzém, problémy s imunitním systémem, respirační nemoci (např. záněty plic), kardiovaskulární nemocí (srdce, cévy), rakovinu (působení toxických látek je příčinou 7 až 19% všech rakovin), zkrácení předpokládané délky života, nižší IQ u dětí matek, které byly v těhotenství vystaveny působení chemických nečistot (tzv. VOC látkám), a mnoho dalších onemocnění.
 • Znečištěný vzduch způsobuje i krátkodobé zdravotní problémy. Nejčastěji jde o dráždění očí, nosu, hrtanu, bolesti hlavy, únavu, nespavost či malátnost.
 • Symptomy nemocí se mohou objevit brzo poté nebo až po delší době (v řádu několika let), kdy byl člověk znečištěnému vzduchu vystaven.

Lidskému zdraví nejvíce škodí ty nejmenší vzdušní nečistoty, protože se usazují v dýchacím traktu (v průdušnici, průduškách, plicních lalocích, průdušinkách) a ty úplně nejmenší pronikají nejhlouběji do plic, tzv. plicních sklípků / alveol a odtud putují do krve a negativně pak ovlivňují fungování celého našeho organismu.

 • Nejnáchylnějšími jsou těhotné ženy, děti, senioři a všichni nemocní či oslabení.
 • Děti jsou vystaveny vyššímu riziku zejména proto, že jejich těla jsou ve vývoji a nepracují tak efektivně, jako těla dospělých. Jsou blíže k podlaze, lezou a dotýkají se všeho, co jim je na dosah, objevují svět tím, že si vše dávají do pusy. Nedospusťte proto, aby se prach v domácnosti kumuloval do chomáčů. Obdobně jsou na tom i domácí mazlíčci.
 • U dětí do jednoho roku prach zvyšuje riziko úmrtí na respirační chorobu, ovlivňuje vývoj plicních funkcí, přitěžuje astmatu a zhoršuje kašel a zánět průdušek.

Pravidelným používáním čističky vzduchu snížíte alergické a astmatické projevy, dýchací obtíže, zlepšíte průběh kardiovaskulárních a dalších nemocí, bolestí hlavy, únavy apod., které mají příčinu ve znečištěném interiérovém vzduchu. Navíc ušetříte za léky, které mnohdy zatěžují Váš organismus. A také budete trávit víc času s blízkými namísto vysedávání v čekárnách lékařů. Zlepšíte svoji kondici, zvýšíte kvalitu svého života, prodloužíte jeho délku! S naší čističkou vzduchu jste se prostě rozhodli být zdravější, aktivnější a spokojenější!

Víte, které nečistoty nám škodí nejvíce?

Lidskému zdraví nejvíce škodí ty nejmenší vzdušní nečistoty, protože se usazují v dýchacím traktu (v průdušnici, průduškách, plicních lalocích, průdušinkách) a ty úplně nejmenší pronikají nejhlouběji do plic, tzv. plicních sklípků / alveol a odtud putují do krve a negativně pak ovlivňují fungování celého našeho organismu.

 • Nečistoty menší než 1 mikrometr představují až 96% množství nečistot v místnosti, ale pouze 17% jejich hmotnosti. Jsou to např.: viry, pachy, výkaly roztočů, chemické plyny, tabákový kouř, mastný kuchyňský kouř, zvířecí alergeny, saze, smog, výpary z chemikálií a sprejů.
 • Nečistoty větší než 3 mikrometry představují pouze 0,2% množství nečistot v místnosti, avšak až 45% jejich hmotnosti. Jsou to např. bakterie, plísně, popílek, pyly, roztoče.

Znečištěný vzduch představuje dlouhodobý problém všech zemí EU, vč. ČR. Některé odhady hovoří, že za rok zaviní znečištěný vzduch úmrtí až 300.000 občanů EU. Způsobuje však též alergie, astma, atopický ekzém, problémy s imunitním systémem, respirační nemoci (např. záněty plic), kardiovaskulární nemocí (srdce, cévy), rakovinu (působení toxických látek je příčinou 7 až 19% všech rakovin), zkrácení předpokládané délky života, nižší IQ u dětí matek, které byly v těhotenství vystaveny působení chemických nečistot (tzv. VOC látkám) a mnoho dalších onemocnění.

Znečištěný vzduch v místnosti způsobuje i krátkodobé zdravotní problémy. Nejčastěji jde o dráždění očí, nosu, hrtanu, bolesti hlavy, únavu, nespavost či malátnost.

Symptomy nemocí se mohou objevit brzo poté nebo až po delší době (v řádu několika let), kdy byl člověk znečištěnému vzduchu vystaven.

 

Nejnáchylnějšími jsou těhotné ženy, děti, senioři a všichni nemocní či oslabení.

 • Děti jsou vystaveny vyššímu riziku zejména proto, že jejich těla jsou ve vývoji a nepracují tak efektivně, jako těla dospělých. Jsou blíže k podlaze, lezou a dotýkají se všeho, co jim je na dosah, objevují svět tím, že si vše dávají do pusy. Nedospusťte proto, aby se prach v domácnosti kumuloval do chomáčů. Obdobně jsou na tom i domácí mazlíčci.
 • U dětí do jednoho roku prach zvyšuje riziko úmrtí na respirační chorobu, ovlivňuje vývoj plicních funkcí, přitěžuje astmatu a zhoršuje kašel a zánět průdušek.

Pravidelným používáním čističky vzduchu snížíte alergické a astmatické projevy, dýchací obtíže, zlepšíte průběh kardiovaskulárních a dalších nemocí, bolestí hlavy, únavy apod., které mají příčinu ve znečištěném interiérovém vzduchu. Navíc ušetříte za léky, které mnohdy zatěžují Váš organismus. A také budete trávit víc času s blízkými namísto vysedávání v čekárnách lékařů. Zlepšíte svoji kondici, zvýšíte kvalitu svého života, prodloužíte jeho délku! S naší čističkou vzduchu jste se prostě rozhodli být zdravější, aktivnější a spokojenější!

Víte, jak škodí jednotlivé nečistoty?

Výčet vzdušných škodlivin interiérů níže není konečný. Patří však mezi ty nejčastěji se vyskytující.

 

Prach, saze, popílek a smog: ze spalovacích procesů (tepelné elektrárny a průmysl, vytápění domácností, spalování odpadu nebo automobilová doprava):

 • Prach je schopen navazovat na sebe mnoho nečistot – těžké kovy (olovo, kadmium a další zdraví škodící), roztoče, viry a bakterie. Když je pak takový prach rozvířen do prostoru, stává se nebezpečným pro dýchací trakt. V 10 gramech prachu je téměř 15 milionů roztočů a každý produkuje denně 20 válečků výkalů.
 • PM10 = tzv. hrubé částice, velikost 10 mikrometrů a méně (např. prach). Pronikají za hrtan do dolních cest dýchacích a způsobují / zhoršují respirační onemocnění.
 • PM2,5 = tzv. jemné částice, velikost 2,5 mikrometrů a méně (např. popílek). Zvyšují počet úmrtí na kardiovaskulární a respirační nemoci a na rakovinu plic, mají vývojové a reprodukční účinky, vyvolávají astmatické záchvaty.
 • PM0,1 = tzv. ultra jemné částice, velikost max. 0,1 mikrometrů (např. saze, smog). Usazují se až v nejhlubších částech plic, tzv. plicních alveolách / sklípcích. Způsobují záněty plic a další nemoci dýchacích cest. Z plic jsou přenášeny dál až do krve a negativně tak ovlivňují fungování celého organismu, orgánů imunitní reakce, způsobují kardiovaskulární choroby a další nesnáze. Nejen u lidí, ale i u domácích mazlíčků.

Pyly, trávy, roztoče a další zvířecí alergeny, plísně, výpary (z čistících prostředků, rozpouštědel,barev, laků, atd.): organizmus může reagovat imunitní reakcí – alergií nejrůznějších forem: kožní (vyrážka, kopřivka, otoky, ekzémy), oční (pálení, záněty), zažívací (průjem, bolesti břicha), horních a dolních dýchacích cest (alergická rýma, kašel, dušnost, alergické astma).

 

Kouř z cigaret a dalších tabákových výrobků patří mezi největší zdravotní rizika v domácnostech. Jde o známý karcinogen, který způsobuje např. rakovinu plic. Kouř je však problémem také pro ty, kteří se zdržují s kuřákem ve stejné místnosti (tzv. sekundární kuřáci) a též pro ty, kteří do místnosti vstoupí poté, co kuřáci odešli (tzv. terciální kuřáci). Kouř totiž v místnosti zůstává, ulpívá např. na záclonách, dekách, stěnách, a je pak vdechován do plic. Ke kouři z tabákových výrobků se mohou přidávat také kuchyňský kouř, kouř z topení (kamna, krby) a pod. a zvyšovat tak zatížení organismu.

cigareta-škodlivostCo vše je v cigaretě? – zdroj: www.kurakovaplice.cz

Ozón (O3, troposférický přízemní ozón): narušuje funkci buněk, což u lidí může způsobovat dýchací potíže - zhoršuje příznaky astmatu a alergií, náchylnost k infekcím dých. cest, kašlání, způsobuje pálení oči, bolesti hlavy, malátnost nebo snížení obranyschopnosti organismu. Pro člověka je karcinogenní, protože způsobuje tvorbu volných radikálů (např. při látkové výměně v buňkách, zánětu, narušeném metabolizmu), které narušují buněčné membrány, ničí DNA, způsobují chátrání a stárnutí buněk a podílejí se na vzniku mnoha onemocnění, např. nádorová onemocnění, Alzheimerova choroba (volné radikály z imunitního systému), plicní a srdeční nemoci, snižování hladiny antioxidantů v lidském těle, apod. Ozón, i v nízkých koncentracích, reaguje s chemikáliemi z čistících prostředků pro domácnost, s deodoranty, linoleem, koberci, dřevěnými podlahami, nátěry a leštidly, přičemž vznikají vedlejší produkty (např. karcinogenní formaldehyd). Ve vysokých koncentracích je ozon pro člověka jedovatý (toxický).

 

Výpary např. z čistících prostředků, sprejů, z chemikálií např. z pesticidů, atd. způsobují např. malátnost, dezorientaci, ale i závažnější potíže, nevyjímaje kolaps.

 

Plísně: vdechování vysokých koncentrací plísní způsobuje anebo zhoršuje různé zdravotní problémy. Např. houbové infekční onemocnění, alergické reakce u nosních dutin a dolních dýchacích cest. U osob s nízkou imunitou může po infekci nastat i smrt.

 

CO2 = oxid uhličitý - bezbarvý skleníkový plyn, jeho koncentrace se v uzavřených místnostech zvyšuje jednak spalovacími procesy, jednak dýcháním všech přítomných osob, popř. domácích zvířat. Přesáhne-li jeho koncentrace 1,5%, dochází k nepříznivému ovlivnění dýchání, u 3 % můžou nastat bolesti hlavy, závratě, nauseu (nutkání ke zvracení), u 6 – 8 % nastává letargie a ztráta vědomí.

Víte, pro koho je čistička vzduchu vhodná?

Naše čistička vzduchu je vhodná do každé domácnosti, ve které:

 • je alergik, astmatik, osoba s dýchacími potížemi, se sníženou imunitou, s kardiovaskulární (srdečně-cévní) nemocí, přecitlivělostí na chemické látky, častými bolestmi hlavy, únavami, nespavostí, apod.
 • je někdo akutně nemocný - chřipkou, rýmou, nachlazením, jinou virovou či bakteriální infekcí, malátností, dezorientací, kolapsem apod.
 • je dítě, senior či těhotná žena – tyto skupiny obyvatel jsou nejnáchylnější na čistotu vdechovaného vzduchu
 • je domácí mazlíček (kočka, pes, morče, králík apod.). Pohybují se nízko nad zemí, kde se drží, kumuluje a víří mnoho druhů vzdušných nečistot, které náš mazlíček vdechuje. Na druhé straně on sám je zdrojem zvířecích alergenů (lupy, chlupy, výkaly apod.), které zvyšují znečištění námi vdechovaného vzduchu.
 • jsou kuřáci. Tabákový kouř je známý karcinogen, který způsobuje např. rakovinu plic. Kouř však neohrožuje pouze kuřáky samotné, ale také osoby, které se zdržují v místnosti, kde se aktuálně kouří (tzv. sekundární kuřáci) a též ty, kteří vstoupí do místnosti, kde se kouřilo (tzv. terciální kuřáci). Kouř totiž v místnosti zůstává, ulpívá např. na záclonách, dekách, stěnách, a je pak vdechován do plic.
 • se topí pevnými palivy (uhlí, dřevo, koks, brikety atd.) – v kamnech, kotli, krbu apod. hořením vzniká dým, kouř, saze, popílek, popel, spaliny (CO apod.) a další plynné nečistoty
 • se vyskytují plísně – vdechování plísní způsobuje anebo zhoršuje zdravotní problémy (např. houbové infekce, alergické reakce u nosních dutin a dolních dýchacích cest, při nízké imunitě a po infekci dokonce až smrt). Kombinace vlhkosti nad 60% a vyšší teploty v interiéru spolu s nedostatečným větráním jsou ideální pro vznik a rozšiřování plísní.
 • se častěji používají lepidla, barvy, laky, odlakovače, bělidla, pesticidy a mnoho dalších chemických výrobků. Nejen domácí kutilové jsou ohroženi výpary z chemických látek, ze sprejů a dalších kosmetických a čistících prostředků.
 • byla provedena rekonstrukce nebo jde o novostavbu nebo jste si do domácnosti pořídili něco nového (lepený nábytek, koberce, podlahy, dřevotříska, sádrokarton atd.). Do vzduchu se intenzivně uvolňují škodlivé látky – např. spaliny jako CO či CO2, toxické látky jako sirovodík, čpavek, karcinogenní a mutagenní těkavé organické látky (tzv. VOC) jako formaldehyd, benzen, toluen, aceton apod.
 • Jste zastánci zdravého životního stylu, bio a eko trendů? Pak jistě víte, co jíte. A také víte, co pijete. Víte však, co dýcháte? S naší čističkou dýcháte čistý vzduch a udržujete sebe i Vaše nejbližší déle zdravými!
 • Jste všichni zdraví a neevidujete žádné z obtíží vyjmenovaných výše? Gratulujeme! Ať Vám to vydrží co nejdéle! I Vám však můžeme naši čističku vzduchu doporučit, abyste své zdraví mohli trvale účinně udržovat!

Čistička interiérového vzduchu samozřejmě pomáhá také mimo domácnosti: v kancelářích, čekárnách, restauracích, kavárnách, barech, kadeřnictvích, nehtových studiích, salonech krásy, wellness a fitness centrech, knihovnách studovnách, učebnách, dílnách a v mnoha dalších druzích interiérů.