Česky English Deutsch Polski
Breadcrumb navigation

Wstęp > Centrum Czystego Powietrza > Wpływ czystego powietrza w pomieszczeniu na zdrowie

Wpływ czystego powietrza w pomieszczeniu na zdrowie

Wiesz, co jesz. Wiesz, co pijesz. Ale czy wiesz, czym oddychasz?

Współczesne społeczeństwo wiele wie na temat jakości jedzenia, które spożywa. Można więc powiedzieć, że wielu Czechów wie, czym jest zdrowe odżywianie, co to jest żywność ekologiczna, uprawy ekologiczne i jest świadomych tego, co powinniśmy jeść dla zachowania własnego zdrowia.

Wiele mówi się o jakości wody pitnej (także butelkowanej), o oczyszczaniu wód odpadowych, o planowanym używaniu wody deszczowej – w tej kwestii również można zaryzykować twierdzenie, że mamy dostęp do wielu informacji, których nie da się ignorować.

Nieco gorzej przedstawia się sytuacja, w zakresie informacji na temat jakości powietrza w pomieszczeniach i ogólnie o samej jakości. Nie pozwól się zwieść, nie chodzi o otaczające Cię powietrze (na zewnątrz), tj. powietrze, którego jakością między innymi długoterminowo i można powiedzieć z powodzeniem, zajmuje się nasze Ministerstwo Środowiska. Mamy na myśli powietrze w pomieszczeniach, którego jakość jest niemniej ważna, ponieważ w pomieszczeniach spędzamy średnio 90% swojego czasu – w domu, w pracy, w sklepach, podczas wizyt u znajomych, w wolnym czasie, itd.

 

Nie jest powszechnie znane, że dorosły człowiek wdycha w stanie spoczynku średnio 12 do 16 razy na minutę, za każdym razem co najmniej 0,5 litra powietrza. W ciągu 8 godzin to niewiarygodne 3 000 litrów (3 metry sześcienne) powietrza, a w ciągu 24 godzin w przybliżeniu 10 000 litrów powietrza. Podczas wysiłku fizycznego zużycie powietrza wzrasta dwukrotnie, a nawet więcej.

Taka ogromna ilość powietrza stwarza zanieczyszczeniom w powietrzu możliwość niekorzystnego oddziaływania na nie i wywierania w ten sposób niekorzystnego wpływu na nasze zdrowie. To, że stwarza to rzeczywiście poważny problem, potwierdza także fakt, że na całym świecie właśnie jakość powietrza w pomieszczeniach zaliczana jest do 5 największych zagrożeń dla zdrowia, a pochodzących ze środowiska naturalnego.

Istnieje kilka mitów na temat powietrza w pomieszczeniach, włącznie z tym, że powietrze wdychane w pomieszczeniu jest najbardziej zanieczyszczane ze środowiska zewnętrznego. To nieprawda. W praktyce udowodnioną prawdą jest to, że:

 • powietrze w pomieszczeniu jest od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone niż otaczające powietrze
 • powietrze na zewnątrz, które trafia do pomieszczenia na skutek wietrzenia, wentylacji lub przedostania się przez otwory budowlane, przenosi do pomieszczenia tylko jedną trzecią zanieczyszczeń powietrza
 • pozostałe dwie trzecie zanieczyszczeń pochodzi z samego wnętrza – mebli, podłóg, ścianek działowych i innych materiałów budowlanych, wyrobów kosmetycznych i czyszczących, a także palenia, gotowania, ogrzewania, zwierząt domowych, itd.

Mity istnieją także na temat tego, gdzie osiągany jest najwyższy komfort życia: w mieście, czy na wsi? Tak naprawdę, różnica pomiędzy miastem a wsią zaciera się. Wszyscy jesteśmy narażeni na oddziaływanie szkodliwego ozonu, w miastach również na większe działanie smogu, na wsi natomiast na większą ilość alergenów roślinnych (pyłki) i pestycydów (chemikalia do zwalczania szkodników roślinnych i zwierzęcych – fungicydy, herbicydy, insektycydy, itp.). Wszyscy jesteśmy narażeni na zanieczyszczenia pochodzące z fabryk, ciepłowni i innych zakładów przemysłowych. Ale to nie koniec wyliczanki... Z tego właśnie względu celem spółki SENSE jest nie tylko sprzedaż wysoce skutecznych oczyszczaczy, które pomagają w poprawie zdrowia, ale również edukacja, przede wszystkim opinii publicznej, konsumentów końcowych. Narastająca liczba osób cierpiących na alergie i astmę, którzy tworzą prawie 50% społeczeństwa (w Republice Czeskiej i w Europie) utwierdzają nas niestety w naszych przekonaniach i wysiłku!

 

Dowiedz się, czym oddychasz! Postanów być zdrowszym! Zależy od tego jakość i długość Twojego życia oraz osób mieszkających razem z Tobą, Twoich najbliższych! My sami bowiem możemy wpłynąć na jakość powietrza w pomieszczeniach! (jakość otaczającego powietrza to długotrwała walka z silnymi i mocnymi przeciwnikami, np. elektrownie, fabryki, transport). Oddychajmy więc czystym powietrzem przynajmniej w naszych domach zgodnie z hasłem przewodnim naszych oczyszczaczy „Czyste powietrze – lepsza jakość życia”!

Czy wiesz, co znaczy „czyste powietrze w pomieszczeniu”?

Im więcej zanieczyszczeń zawiera powietrze w pomieszczeniu, tym bardziej szkodzi naszemu zdrowiu oraz zdrowiu członków naszych rodzin, w tym zwierząt domowych.

Na czystość (jakość) powietrza w pomieszczeniu wpływa:

 • czystość (jakość) otaczającego powietrza, które wpuszczamy do pomieszczenia, wietrząc lub które przedostaje się do niego przez szczeliny budowlane
 • ograniczanie źródeł zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach – np. nie pozwolić na tworzenie się kłębków kurzu, mniej / w ogóle nie palić, nie przypalać gotowanych potrwa, ogrzewać paliwem dobrej jakości, kontrolować wilgotność i temperaturę wnętrza z uwagi na możliwość pojawienia się pleśni, hodować odpowiednie rośliny, które usuwają z powietrza szkodliwe lotne związki organiczne, itd.
 • skuteczność czyszczenia powietrza w pomieszczeniach, na przykład za pomocą oczyszczaczy powietrza. Im bardziej skutecznie oczyszczasz powietrza, tym czystszym powietrzem oddychasz!
 • inne czynniki, takie jak np. nowe meble, obrazy, używanie środków czyszczących i kosmetycznych, wietrzenie, poruszanie się osób, ćwiczenia, choroby w fazie ostrej i inne.

Wszystko to praktycznie ciągle zmienia czystość (jakość) powietrza w pomieszczeniach. W domu właściwie nie ma możliwości, by osiągnąć absolutnie czyste powietrze (tzn. powietrze całkowicie wolne od zanieczyszczeń).

Można go jednak z powodzeniem czyścić za pomocą skutecznych oczyszczaczy powietrza, które usuwają maksymalną ilość zanieczyszczeń powietrza, a dzięki temu zredukować objawy alergii, astmy, dolegliwości oddechowych, poprawić przebieg chorób układu krążenia i innych, bólów głowy, zmęczenia, itp., które są powodowane przez zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniach.

Z naszym oczyszczaczem powietrza po prostu zdecydowałeś się być zdrowszym, aktywniejszym, wybrałeś zadowolenie z życia! Ponadto zaoszczędzisz na lekach, które często obciążają organizm. I więcej czasu spędzisz z najbliższymi, zamiast wysiadywać w poczekalniach lekarzy. Popraw swoją kondycję, jakość swojego życia, przedłuż jego długość!

 

Nasze oczyszczacze powietrza skutecznie czyszczą powietrze w pomieszczeniach ze wszystkich rodzajów zanieczyszczeń powietrza:

 • zanieczyszczenia stałe: np. kurz, pył, smog, popiół lotny, sadza, pleśnie, wirusy, bakterie, alergeny zwierzęce (roztocza, ich odchody, łupież zwierząt domowych i inne), dym (tytoniowy, tłusty kuchenny, pochodzący z ogrzewania paliwami stałymi). Skuteczność naszego filtra HEPA wynosi ponad 99% w przypadku zanieczyszczeń o wielkości powyżej 1 mikrometra (1 milimetr ma 1000 mikrometrów). Taki filtr nie wychwyci z 1000 zanieczyszczeń zaledwie mniej niż 10 zanieczyszczeń.
 • zanieczyszczenia ciekłe: np. spaliny (np. tlenki węgla (CO i CO2), siarki i azotu), zapachy toksyczne, odór (siarkowodór, amoniak i inne), opary produktów czyszczących i kosmetycznych, klejonych i lakierowanych mebli, dywanów, podłóg, płyt wiórowych, płyt kartonowo-gipsowych i wielu innych wyrobów (np. rakotwórcze i mutagenne lotne substancje VOC, tzn. lotne związki organiczne, takie jak formaldehyd, chlorek winylu, aceton, toluen, benzen, akrolein, naftalen, styren) i inne zanieczyszczenia ciekłe. Skuteczność naszego filtra z rolkami węgla aktywowanego przewyższa poziom skuteczności filtrów z proszkowego lub pokruszonego węgla aktywowanego (których używają pozostali producenci) o co najmniej 20%!!!

Im bardziej skutecznie oczyszczasz powietrza, tym czystszym powietrzem oddychasz!

Czy wiesz, jakie rodzaje zanieczyszczeń powietrza występują w pomieszczeniach?

Wdychane przez nas powietrze (atmosferyczne) jest mieszanką:

 • pary wodnej: ok. 0,8% (nawet 3% w przypadku mórz i oceanów)
 • gazów: azot (N) 78%, tlen (O2) 21%, argon (Ar) 0,9%, dwutlenek węgla (CO2) 0,04% i inne (np. neon, krypton, hel, ksenon, radon, metan (CH4), ozon (O3), wodór (H), CO, NO, NO2, SO2, NH3, w tym ich połączenia). Niektóre z gazów zaliczane są do ciekłych zanieczyszczeń powietrza, np. CO, CO2, NO, SO2, ozon, substancje chemiczne.
 • cząstek stałych (tzw. stałych zanieczyszczeń powietrza): biologicznych (pyłki, pleśnie, roztocza i ich odchody, łupież, sierść zwierzęca, bakterie, wirusy i inne) oraz niebiologicznych (kurz, dym, piasek, smog, popiół, popiół lotny, sadza i inne).

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na 2 podstawowe grupy: stałe i ciekłe.

Zanieczyszczenia stałe ponadto podzielić można na:

 • zanieczyszczenia niebiologiczne (Particulate Matters = PM): np. kurz, dym (tytoniowy, tłusty kuchenny, pochodzący z palenia się drzewa/węgla), smog, popiół, popiół lotny, sadza. Ich wielkość wynosi od 0,005 mikrometra (smog, dym tytoniowy) do 1000 mikrometrów (= 1 mm, np. kurz na meblach)
 • zanieczyszczenia biologiczne: pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego lub zwierzęcego. Np. pyłki, włókna roślin, roztocza i ich odchody, alergeny zwierzęce (np. łupież, sierść), pleśnie, zarodniki pleśni i bakterii, bakterie, wirusy. Wielkość wynosi od 0,005 mikrometrów (wirusy) do 100 mikrometrów (pyłki).

Zanieczyszczenia ciekłe to najmniejsze zanieczyszczenia o wielkości do 0,1 mikrometrów. Chodzi konkretnie o:

 • zapachy / odór – np. z odpadów, kanalizacji, procesów przemysłowych, zwierząt (np. siarkowodór w nawozach i środkach czyszczących, amoniak i inne substancje chemiczne)
 • spaliny – np. tlenki azotu, węgla, siarki ze spalania gazu ziemnego, węgla, drzewa, ropy naftowej
 • lotne związki organiczne (tzw. VOC) – ich stężenie jest stale ponad 10-krotnie wyższe w powietrzu w pomieszczeniach niż w powietrzu na zewnątrz. Uwalniane są bowiem w formie pary z wielu produktów podczas ich użytkowania i przechowywania (np. farby, kleje, środki polerujące, proszki do prania, środki czyszczące, odtłuszczacze, wybielacze, rozpuszczalniki, spraye (dezodoranty, czyszczące, medyczne), pestycydy), z klejonych mebli, dywanów, podłóg i innych urządzeń oraz wyposażenia domu i biura (w tym kopiarek, drukarek), itd. Uwalniane są także podczas spalania węgla / drewna w domach, rafinacji ropy naftowej, wydobywania węgla, ze składowisk odpadów, itp. Chodzi np. o metan (gaz cieplarniany) i węglowodory niemetanowe (w domach najczęściej np. formaldehyd, akroleina, benzen, chlorki, toluen, ksyleny)
 • i inne gazy (np. azot (N), ozon (O3), radon radioaktywny i inne gazy szlachetne (hel, neon, argon, krypton, ksenon)).

Ponad 99% wagi (ewent. 90% ilości) wszystkich zanieczyszczeń w powietrzu w pomieszczeniach jest niewidocznych gołym okiem. Gołym okiem można dostrzec tylko cząsteczki o wielkości co najmniej 10 mikronów (np. pył zawieszony widzialny w promieniach słonecznych). Zanieczyszczenia mniejsze niż 10 mikronów dostrzegalne są wyłącznie pod mikroskopem. Włos człowieka ma średnicę od 40 do 100 mikronów, kurz na meblach i podłodze od 80 do 1000 mikrometrów (= 1 mm).

 

To, jak działa nasz oczyszczacz, można obejrzeć tutaj.

Powody, dlaczego wybrać właśnie nasz oczyszczacz, podajemy tutaj.

Czy wiesz, w jaki sposób szkodzi nam zanieczyszczone powietrze?

Zanieczyszczone powietrze, tak samo jak zanieczyszczona woda lub złe nawyki żywieniowe, szkodzi naszemu zdrowiu, zwiększa podatność na choroby, pogarsza naszą kondycję, obniża więc jakość naszego życia i skraca jego długość.

 • Zanieczyszczone powietrze to problem długoterminowy wszystkich krajów UE, także Republiki Czeskiej. Niektóre statystyki szacunkowe podają, że zanieczyszczone powietrze jest przyczyną zgonów nawet 300 000 obywateli UE rocznie. Zanieczyszczone powietrze jest także przyczyną alergii, astmy, atopowego zapalenia skóry, problemów z systemem odpornościowym, chorobami układu oddechowego (np. zapalenia płuc), chorób sercowo-naczyniowych (serce, naczynia krwionośne), nowotworów (działanie substancji toksycznych jest przyczyną od 7% do 19% wszystkich nowotworów), skrócenia przewidywanej długości życia, niższego ilorazu inteligencji u dzieci matek, które były w ciąży narażone na działanie zanieczyszczeń chemicznych (tzw. substancje VOC) i wielu innych chorób.
 • Zanieczyszczone powietrze jest przyczyną także krótkoterminowych dolegliwości zdrowotnych. Najczęściej chodzi o podrażnienia oczu, nosa, krtani, bóle głowy, zmęczenie, bezsenność lub złe samopoczucie.
 • Objawy chorób mogą się przejawić wcześnie lub dopiero po dłuższym czasie (po kilku latach) narażenia na zanieczyszczone powietrze.

Naszemu zdrowiu najbardziej szkodzą te najmniejsze zanieczyszczenia powietrza, ponieważ osadzają się w drogach oddechowych (w tchawicy, oskrzelach, płatach płuc, oskrzelikach), a te zupełnie najmniejsze przenikają najgłębiej do płuc, do pęcherzyków płucnych (alveoli pulmonis), a stamtąd trafiają do krwi, wpływając negatywnie na funkcjonowanie całego naszego organizmu.

 • Najbardziej podatnekobiety w ciąży, dzieci, seniorzy oraz wszystkie osoby chore lub osłabione.
 • Dzieci narażone są bardziej z powodu tego, że ich organizmy dopiero się rozwijają i nie funkcjonują tak skutecznie, jak organizm osoby dorosłej. Znajdują się bliżej podłogi, raczkują, dotykają wszystkiego, co jest w ich zasięgu, odkrywają świat, wkładając wszystko do ust. Nie pozwól więc, by w domu tworzyły się kłębki kurzu. Tak samo jest w przypadku zwierząt domowych.
 • Natomiast w przypadku dzieci w wieku do jednego roku kurz zwiększa ryzyko zgonu na choroby układu oddechowego, wpływa na rozwój funkcji płuc, nasila astmę i pogarsza kaszel oraz zapalenie oskrzeli.

Używając regularnie oczyszczaczy powietrza, złagodzisz objawy alergii i astmy, trudności z oddychaniem, złagodzisz przebieg chorób układu krążenia oraz innych schorzeń, bóle głowy, zmęczenie, itp., których sprawcą jest zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniach. Ponadto zaoszczędzisz na lekach, które często obciążają organizm. I więcej czasu spędzisz z najbliższymi, zamiast wysiadywać w poczekalniach lekarzy. Popraw swoją kondycję, jakość swojego życia, przedłuż jego długość! Z naszym oczyszczaczem powietrza po prostu zdecydowałeś się być zdrowszym, aktywniejszym, wybrałeś zadowolenie z życia!

Czy wiesz, które zanieczyszczenia szkodzą najbardziej?

Naszemu zdrowiu najbardziej szkodzą te najmniejsze zanieczyszczenia powietrza, ponieważ osadzają się w drogach oddechowych (w tchawicy, oskrzelach, płatach płuc, oskrzelikach), a te zupełnie najmniejsze przenikają najgłębiej do płuc, do pęcherzyków płucnych (alveoli pulmonis), a stamtąd trafiają do krwi, wpływając negatywnie na funkcjonowanie całego naszego organizmu.

 • Zanieczyszczenia o wielkości mniejszej niż 1 mikrometr stanowią nawet 96% wszystkich zanieczyszczeń w pomieszczeniach, ale tylko 17% ich wagi. Są to np.: wirusy, zapachy, odchody roztoczy, gazy chemiczne, dym tytoniowy, tłusty dym kuchenny, alergeny zwierzęce, sadza, smog, para substancji chemicznych i sprayów.
 • Zanieczyszczenia o wielkości powyżej 3 mikrometrów stanowią nawet 0,2% wszystkich zanieczyszczeń w pomieszczeniach, ale tylko 45% ich wagi. Są to np. bakterie, pleśnie, popiół lotny, pyłki, roztocza.

Zanieczyszczone powietrze to problem długoterminowy wszystkich krajów UE, także Republiki Czeskiej. Niektóre statystyki szacunkowe podają, że zanieczyszczone powietrze jest przyczyną zgonów nawet 300 000 obywateli UE rocznie. Zanieczyszczone powietrze jest także przyczyną alergii, astmy, atopowego zapalenia skóry, problemów z systemem odpornościowym, chorobami układu oddechowego (np. zapalenia płuc), chorób sercowo-naczyniowych (serce, naczynia krwionośne), nowotworów (działanie substancji toksycznych jest przyczyną od 7% do 19% wszystkich nowotworów), skrócenia przewidywanej długości życia, niższego ilorazu inteligencji u dzieci matek, które były w ciąży narażone na działanie zanieczyszczeń chemicznych (tzw. substancje VOC) i wielu innych chorób.

Zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu jest przyczyną także krótkoterminowych dolegliwości zdrowotnych. Najczęściej chodzi o podrażnienia oczu, nosa, krtani, bóle głowy, zmęczenie, bezsenność lub złe samopoczucie.

Objawy chorób mogą się przejawić wcześnie lub dopiero po dłuższym czasie (po kilku latach) narażenia na zanieczyszczone powietrze.

 

Najbardziej podatnekobiety w ciąży, dzieci, seniorzy oraz wszystkie osoby chore lub osłabione.

 • Dzieci narażone są bardziej z powodu tego, że ich organizmy dopiero się rozwijają i nie funkcjonują tak skutecznie, jak organizm osoby dorosłej. Znajdują się bliżej podłogi, raczkują, dotykają wszystkiego, co jest w ich zasięgu, odkrywają świat, wkładając wszystko do ust. Nie pozwól więc, by w domu tworzyły się kłębki kurzu. Tak samo jest w przypadku zwierząt domowych.
 • Natomiast w przypadku dzieci w wieku do jednego roku kurz zwiększa ryzyko zgonu na choroby układu oddechowego, wpływa na rozwój funkcji płuc, nasila astmę i pogarsza kaszel oraz zapalenie oskrzeli.

Używając regularnie oczyszczaczy powietrza, złagodzisz objawy alergii i astmy, trudności z oddychaniem, złagodzisz przebieg chorób układu krążenia oraz innych schorzeń, bóle głowy, zmęczenie, itp., których sprawcą jest zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniach. Ponadto zaoszczędzisz na lekach, które często obciążają organizm. I więcej czasu spędzisz z najbliższymi, zamiast wysiadywać w poczekalniach lekarzy. Popraw swoją kondycję, jakość swojego życia, przedłuż jego długość! Z naszym oczyszczaczem powietrza po prostu zdecydowałeś się być zdrowszym, aktywniejszym, wybrałeś zadowolenie z życia!

Czy wiesz, jak szkodzą poszczególne zanieczyszczenia?

Wykaz zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach podany poniżej nie jest kompletny. Zawiera jedna te występujące najczęściej.

 

Kurz, sadza, popiół lotny i smog: pochodzące z procesów spalania (elektrownie cieplne i przemysł, ogrzewanie domów, spalanie odpadów lub transport samochodowy):

 • Kurz może wiązać na siebie wiele zanieczyszczeń – metale ciężkie (ołów, kadm i inne szkodliwe dla zdrowia), roztocza, wirusy i bakterie. Jeżeli kurz wiruje w pomieszczeniach, staje się niebezpieczny dla układu oddechowego. W 10 gramach kurzu zawartych jest prawie 15 milionów roztoczy, a każdy wytwarza codziennie 20 zwojów odchodów.
 • PM10 = tzw. duże cząstki, wielkość 10 mikrometrów i mniej (np. kurz). Przenikają z krtani do dolnych dróg oddechowych i powodują / pogarszają choroby układu oddechowego.
 • PM2,5 = tzw. drobne cząstki, wielkość 2,5 mikrometrów i mniej (np. popiół lotny). Zwiększają liczbę zgonów na choroby układu krążenia i dróg oddechowych oraz na nowotwór płuc, wpływają na rozwój i reprodukcję, wywołują ataki astmatyczne.
 • PM0,1 = tzw. ultradrobne cząstki, wielkość maks. 0,1 mikrometrów (np. sadza, smog). Osadzają się w najgłębszych partiach płuc, tzw. pęcherzykach płucnych. Są przyczyną zapalenia płuc i innych chorób dróg oddechowych. Z płuc są przenoszone dalej aż do krwi, wpływając negatywnie na funkcjonowanie całego organizmu, organów reakcji odpornościowej, powodują choroby układu krążenia i inne schorzenia. Wpływają negatywnie nie tylko ludzi, ale także na zwierzęta domowe.

Pyłki, trawy, roztocza i inne alergeny zwierzęce, pleśnie, opary (pochodzące ze środków czyszczących, rozpuszczalników, farb, lakierów, itd.): organizm może zareagować reakcją odpornościową – alergią w najróżniejszych formach: skórna (wysypka, pokrzywka, obrzęki, egzemy), oczna (swędzenie, stany zapalne), układu trawienia (biegunka, bóle brzucha), górnych i dolnych dróg oddechowych (katar alergiczny, kaszel, duszność, astma alergiczna).

 

Dym tytoniowy i wiele innych wyrobów tytoniowych są przyczyną największych zagrożeń dla zdrowia w naszych domach. Jest to znany czynnik rakotwórczy, będący przyczyną np. nowotworu płuc. Dym jest jednak problemem także dla tych osób, które przebywają w jednym pomieszczeniu z palaczem (tzw. palacze bierni) oraz także dla tych, którzy wchodzą do pomieszczenia po ich opuszczeniu przez palaczy (tzw. palacze trzeciorzędowi). Dym bowiem pozostaje w pomieszczeniu, osadza się np. na firankach, ścianach i jest następnie wdychiwany do płuc. Do dymu z wyrobów tytoniowych dochodzą także dym kuchenny, dym pochodzący z ogrzewania (kominek, piec), itp., które dodatkowo obciążają organizm.

cigareta-škodlivostCo zawiera papieros? – źródło: www.kurakovaplice.cz

Ozon (O3, ozon w warstwie przyziemnej): zaburza funkcjonowanie komórek, co może powodować u ludzi problemy oddechowe – nasila objawy astmy i alergii, podatność na infekcje dróg oddechowych, kaszel, powoduje pieczenie oczu, bóle głowy, złe samopoczucie lub obniża mechanizmy obronne organizmu. Dla człowieka jest rakotwórczy, ponieważ jest przyczyną tworzenia się wolnych rodników (np. metabolizm komórkowy, stany zapalne, zaburzenia metabolizmu), które niszczą błony komórkowe, DNA, powodują degradację i starzenie się komórek oraz przyczyniają się do rozwoju wielu chorób, np. choroby nowotworowe, choroba Alzheimera (wolne rodniki układu immunologicznego), choroby płuc i serca, redukują antyoksydanty w ciele człowieka, itp. Ozon, nawet w niskich stężeniach, reaguje z substancjami chemicznymi pochodzącymi z domowych środków czyszczących, dezodorantów, linoleum, dywanów, podłóg drewnianych, farb i środków polerujących, co prowadzi do powstawania produktów ubocznych (np. rakotwórczy formaldehyd). W wysokich stężeniach ozon jest dla ludzi trujący (toksyczny).

 

Opary np. ze środków czyszczących, sprayów, substancji chemicznych, takich jak pestycydy, itd., powodują na przykład złe samopoczucie, dezorientację, ale także bardziej poważne schorzenia, w tym niewydolność narządów.

 

Pleśnie: wdychanie wysokich stężeń pleśni powoduje lub pogarsza różne problemy zdrowotne. Np. infekcje grzybicze, reakcje alergiczne w jamie nosowej i dolnych drogach oddechowych. W przypadku osób z niską odpornością po infekcji może nastąpić nawet zgon.

 

CO2 = dwutlenek węgla – bezbarwny gaz cieplarniany, którego stężenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa się zarówno poprzez procesy spalania, jak również przez oddychanie wszystkich obecnych osób, ewent. zwierząt domowych. Jeżeli jego stężenie przekroczy 1,5%, niekorzystnie wpływa na oddychanie, 3% mogą powodować bóle i zawroty głowy, nudności (odczucie silnej go odruchu wymiotnego), w 6 - 8% letarg i utratę przytomności.

Czy wiesz, dla kogo oczyszczacz powietrza jest odpowiedni?

Nasz oczyszczacz powietrza jest odpowiedni do każdego domu, w którym:

 • przebywa alergik, astmatyk, osoba mająca problemy z oddychaniem, z obniżoną odpornością, chorobami układu krążenia, nadwrażliwością na substancje chemiczne, częstymi bólami głowy, zmęczeniem, bezsennością, itp.
 • przebywa osoba, będąca w fazie ostrej choroby – grypa, katar, inna infekcja wirusowa lub bakteryjna, złe samopoczucie, dezorientacja, niewydolność narządowa, itp.
 • przebywa dziecko, senior lub kobieta w ciąży – te grupy osób są najbardziej wrażliwe na czystość wdychiwanego powietrza
 • jest zwierzę domowe (kot, pies, świnka morska, królik, itp.). Poruszają się nisko nad ziemią, gdzie utrzymuje się, gromadzi i wiruje wiele rodzajów zanieczyszczeń powietrza, które są wdychane przez naszego pupila. Z drugiej strony on sam jest źródłem alergenów zwierzęcych (łupież, sierść, odchody, itp.), które zwiększają zanieczyszczenie wdychanego przez nas powietrza.
 • przebywają palacze. Dym tytoniowy to znany czynnik rakotwórczy, będący przyczyną np. nowotworu płuc. Dym stanowi zagrożenie nie tylko dla samych palaczy, ale także osób przebywających w pomieszczeniu, w którym ktoś pali (tzw. palacze bierni), a także tych, którzy wchodzą do pomieszczenia po jego opuszczeniu przez palaczy (tzw. palacze trzeciorzędowi). Dym bowiem pozostaje w pomieszczeniu, osadza się np. na firankach, ścianach i jest następnie wdychiwany do płuc.
 • ogrzewa się paliwami stałymi (węgiel, drewno, koks, brykiety, itd.) – w piecu, kotle, kominku, itp. na skutek palenia powstaje dym, kurz, sadza, popiół lotny, popiół, spaliny (CO itd.) i inne zanieczyszczenia ciekłe
 • występują pleśnie – wdychiwanie pleśni powoduje lub pogarsza problemy zdrowotne (np. infekcje grzybicze, reakcje alergiczne w jamie nosowej i dolnych drogach oddechowych, przy niskiej odporności i po infekcji nawet śmierć). Połączenie wilgotności powyżej 60% i wyższych temperatur w pomieszczeniach z niewystarczającą wentylacją tworzy idealne warunki do powstania i rozprzestrzeniania się pleśni.
 • częściej są używane kleje, farby, lakiery, zmywacze, wybielacze, pestycydy i wiele innych wyrobów chemicznych. Nie tylko majsterkowicze są zagrożeni oparami z substancji chemicznych, sprayów i innych środków kosmetycznych i czyszczących.
 • odbył się remont lub w przypadku nowego budownictwa, jeżeli kupiłeś coś nowego do swojego domu (klejone meble, dywany, podłogi, płyta wiórowa, płyta kartonowo-gipsowa, itd.). Do powietrza intensywnie uwalniane są substancje szkodliwe – takie jak spaliny (CO lub CO2), substancje toksyczne, takie jak siarkowodór, amoniak, rakotwórcze i mutagenne lotne związki organiczne (tzw. VOC), takie jak formaldehyd, benzen, toluen, aceton, itp.
 • Preferujesz zdrowy styl życia, a trendy bio i eko nie są Ci obce? A więc jesteś świadomy tego, co jesz. I wiesz, co pijesz. Ale czy wiesz, czym oddychasz? Z naszym oczyszczaczem będziesz oddychał świeżym powietrzem, dbając o zdrowie swoje i swoich najbliższych!
 • Jesteście wszyscy zdrowi i nie macie żadnych dolegliwości, o których informowaliśmy powyżej? Gratulujemy! Oby tak było jak najdłużej! Jednak również Tobie polecamy nasz oczyszczacz powietrza, byś mógł wraz z swoją rodziną nadal skutecznie dbać o swoje zdrowie!

Oczyszczacz powietrza oczywiście jest pomocny również poza domem: w biurach, poczekalniach, restauracjach, kawiarniach, barach, salonach fryzjerskich, salonach stylizacji paznokci, salonach piękności, centrach spa i fitness, bibliotekach, czytelniach, salach lekcyjnych, warsztatach i wielu innych rodzajach wnętrz.