Česky English Deutsch Polski
Drobečková navigace

Úvod > Centrum čistého vzduchu > Zlepšování kvality interiérového vzduchu

Zlepšování kvality interiérového vzduchu

Víte, co znamená „Kvalita interiérového vzduchu“?

Na světě ročně zemře 4,3 milion lidí díky vystavení se nekvalitnímu interiérovému vzduchu, zejména kvůli nekvalitnímu vytápění v domácnostech (zdroj: WHO). Kvalifikované odhady uvádí, že za rok zaviní znečištěné ovzduší úmrtí až 300.000 občanů EU a že některým z projevů alergie trpí už téměř každý druhý Evropan!

Ani v ČR není nijak uspokojivá:

 • Projevy alergie před 100 lety trpělo 0,5% populace, v současnosti již více než 40% populace !!! V roce 2016 navštívilo lékaře s alergickými projevy až 2-krát více pacientů než v r. 2015. U dětí skokově narostly alergie (30% populace, podíl stagnuje od 2012) a též astma (10% populace, podíl stoupá).
 • Kvalita vnějšího ovzduší se sice zlepšuje, ale pouze pomalu – postupně se snižují emise skleníkových plynů (CO2, N2O, methan, ozón, freóny a další) a také emise okyselujících látek (SO2, NOx a NH3), prekurzorů ozonu (VOC, NOx, CO a CH4), emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (NOx, SO2, NH3). Mezi největší zdroje nečistot patří tepelné elektrárny a průmyslová výroba, automobilová doprava, vytápění domácností a spalování odpadu. Největší problémy ale nadále způsobuje polétavý prach (PM10, PM2,5), benzopyren a přízemní ozón. (zdroj: Zpráva o životním prostředí České republiky 2015 a další erudované zdroje)
 • Nekvalitní interiérový vzduch způsobuje řadu zdravotních problémů, od těch lehčích a dočasných (únava, dýchání, kožní / oční projevy, migréna) až po ty fatální (rakovina, smrt). Problémy se týkají nejen malých dětí, těhotných žen a seniorů či lidí s jinými nemocemi, ale také jinak zdravých jedinců. Následky mohou být krátkodobé i trvalé (vč. pro organismus toxických, karcinogenních a mutagenních). Symptomy nemocí se mohou objevit jak brzo poté, kdy byl člověk vystaven znečištěnému vzduchu, ale také až po delší době (v řádu několika let).
 • Nejčastější jsou imunitní reakce - alergie (na pyly, trávy, prach, roztoče, zvířecí alergeny, plísně, čistící prostředky, chemické látky, bakterie, apod.). Projevy alergie mají nejrůznější formy: kožní (vyrážka, kopřivka, otoky, ekzémy), oční (pálení, záněty), zažívací (průjem, bolesti břicha), horních a dolních dýchacích cest (alergická rýma, kašel, dušnost, alergické astma). Dalšími jsou respirační nemoci (např. záněty plic), kardiovaskulární nemocí (krevní sraženiny kritické pro srdeční infarkt a mozkovou mrtvici), rakovina (toxické látky jsou příčinou 7 až 19% všech rakovin), onemocnění nervového systému a mozku (např. migréna, epilepsie, nespavost, ztráta koordinace, mrtvice), podráždění, poškození až selhání orgánů (např. plic, jater, ledvin) a mnoho dalších.
 • Nečistý vzduch však způsobuje též zkrácení předpokládané délky života, snížení kvality života (aktivita, plnohodnotnost), nižší IQ u dětí matek, které byly v těhotenství vystaveny působení chemických nečistot i zhoršení nemocí seniorů a již nemocných lidí. Ohroženo je však také zdraví domácích mazlíčků - pohybují se blíže k podlaze, kde se nečistoty usazují a víří.

Víte, jak zlepšovat kvalitu interiérového vzduchu?

Kontrolujte zdroje nečistot:

 • omezte a ideálně úplně vylučte kouření, které je nejčastějším důvodem pro rakovinu plic
 • nepřepalujte olej, nespalte jídlo
 • vytápějte kvalitněji - používejte kvalitní palivo a topná tělesa a pravidelně je servisujte
 • používejte čistící prostředky šetrné k životnímu prostředí (např. bez chloru, freonů)
 • používejte méně lepených materiálů (dřevotříska, sádrokarton), umělohmotných předmětů, apod.
 • ujistěte se, že domácnost není zatěžována radonem, azbestem ani jinými škodlivými chemickými látkami
 • nenechte, aby se prach kumuloval do chomáčů (k prachu přilpívají další nečistoty) a omezte množství prachu a dalších nečistot do domácnosti vnášených (např. botami).

Vhodně větrejte – krátce a intenzivně (celé okno), min. 3x denně

Kontrolujte vlhkost a zlikvidujte plísně, které se rozšiřují právě díky nevhodné vlhkosti v interiéru. Vyhněte se kombinaci vyšší teploty a vyšší vlhkosti, které jsou ideální pro tvorbu a rozšiřování baktérií a plísní.

Pěstujte vhodné rostliny, které mění CO2 na kyslík a eliminují množství VOC (např. formaldehyd, benzen, toluen, amoniak). Podle studie NASA např. Hedera helix (břečťan), Ficus benjamina, Sansevieria trifasciata (tchýnin jazyk), Philodendron, Dracaena, Dieffenbachia. Ideální je mít minimálně 15 cm vysokou rostlinu na každých 9 m2 místnosti.

Vzduch v interiéru čistěte pomocí kvalitní a účinné čističky vzduchu (klimatizace vzduch nečistí, pouze teplotně upravuje). Tam, kde se zdržujete nejvíce, hlídejte, aby byl vzduch řádně a opakovaně čištěn.

NEZAPOMEŇTE, že čistička vzduchu neumí odstranit alergie či astma (i přesto, že to prodejci rádi tvrdí). Umí však snížit jejich projevy, protože snižuje na minimum množství alergenů a dalších nečistot ve vdechovaném vzduchu.

Víte, jak kvalitně a účinně čistit interiérový vzduch?

Ideální je nechat čističku vzduchu běžet po celou dobu pobytu osob v místnosti.

V domácnostech s alergiky, astmatiky, kuřáky, s dětmi, seniory, těhotnou ženou, s osobami s dýchacími potížemi, kardiovaskulárními nemocemi či s jinak nemocnými osobami je ideální čistit jednu místnost min. 2 hodiny (tj. 3 krát za hodinu prohnat čističkou vzduch v místnosti, tj. 6 krát za 2 hodiny).

Pokud nemáte žádné zdravotní obtíže postačí, abyste čističkou prohnali vzduch v místnosti 1,5 krát za hodinu (tj. 3 krát za 2 hodiny).

 

Zde NEPLATÍ „čím rychleji, tím lépe“. Naopak! Čistěte vzduch raději po delší dobu (na nejnižší rychlosti) než krátce (na vyšších rychlostech), protože se ideálním způsobem ukládají vzdušní nečistoty do těl filtrů a dochází tak k nejúčinnějšímu odstraňování nečistot.

Nezapomeňte, že čistička, stejně jako klimatizace, funguje nejlépe při uzavřených oknech, dveřích a dalších stavebních otvorech.

Kompletní informace jak správně používat naši čističku vzduchu najdete v Návodu na používání čističky zde.